Pracovná komisia Riadenie procesov v OK Kybernetika na STU v Bratislave

Členovia PK

 • prof. Ing. Cyril Belavý, CSc., ÚAMAI SjF
 • prof. Ing. František Duchoň, PhD., ÚRK FEI
 • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., OIaRP ÚIAM FCHPT (predseda)
 • doc. Ing. Martin Hromčík, PhD., FEL ČVUT v Prahe
 • doc. MSc. Ing. Martin Klaučo, PhD., FCHPT STU v Bratislave
 • prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD., ÚIAM FCHPT
 • doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., FCHPT STU v Bratislave
 • doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD., FCHPT STU v Bratislave
 • prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., FBERG TUKE
 • prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., ÚAM FEI
 • prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., UIAM MTF

Spoločný mail na členov komisie: pkrp.fchpt [at] stuba.sk (Gsuite skupina)

Hlasovania komisie


Zápisnice


Materiály na stiahnutie

Komisia


Témy


Doktorand


Dizertačná skúška


Obhajoba dizertačnej práce


Staršie komisie


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS