Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~galcikova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0002-2213-6799
WoS ResearcherID:
ABD-3676-2020
Google Scholar:
CfE3LlkAAAAJ
Dostupnosť:

Pracovný kalendár


Lenka Galčíková je študentkou doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v študijnom odbore Riadenia procesov. V rámci vedeckých aktivít sa zameriava na robustné, explicitné, prediktívne riadenie, ako aj na implementáciu navrhnutého riadenia na laboratórne procesy.


Vzdelanie


2020
doktorandské štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Riadenie procesov
2018-2020 inžinierske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
2015-2018 bakalárske štúdium: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
študijný program: Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve


Ocenenia


2020 Cena rektora STU v Bratislave
2020 Cena dekana FCHPT STU v Bratislave
2019 Víťazka Female Engineers MOL Programme
2019 Študent roka 2019 v kategórii Najlepší študent druhého stupňa štúdia FCHPT STU v Bratislave
2019 Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu a činnosť v prospech fakulty
2018 Študentská vedecká konferencia Chémia a technológie pre život, sekcia Riadenie procesov, 2. miesto



Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS