Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~galcikova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0002-2213-6799
WoS ResearcherID:
ABD-3676-2020
Google Scholar:
CfE3LlkAAAAJ
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2021/2022 (ZS)Teória automatického riadenia I4.81354.964569
2020/2021 (LS)Laboratórne cvičenie z riadenia procesov4.89354.9945133
2020/2021 (ZS)Teória automatického riadenia III4.72355.005518
2020/2021 (ZS)Základy Matlabu4.88455.005524
Spolu4.85354.9845244
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS