Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~galcikova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0002-2213-6799
WoS ResearcherID:
ABD-3676-2020
Google Scholar:
CfE3LlkAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

  1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2021 – 2023] Agregácia neurčitých dát reprezentovaných intervalmi a vektormi (Riešiteľ)
  2. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ)

Ostatné projekty

  1. [2021 – 2023] Návrh Optimálnych Regulátorov pre Priemyselné Mikroprocesorové Platformy (Riešiteľ)
  2. [2021 – 2022] Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA (Riešiteľ)
  3. [2021 – 2022] Redukcia zložitosti explicitného prediktívneho riadenia chemicko-technologických procesov (Riešiteľ)

Operačné programy

  1. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS