Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~galcikova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0002-2213-6799
WoS ResearcherID:
ABD-3676-2020
Google Scholar:
CfE3LlkAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

 1. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

 1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2024 – 2027] Riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov pomocou strojového učenia (Riešiteľ, schválený)
 2. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
 3. [2021 – 2023] Agregácia neurčitých dát reprezentovaných intervalmi a vektormi (Riešiteľ, schválený)
 4. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2022 – 2023] Výpočtovo efektívne optimálne riadenie chemicko-technologických procesov (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 2. [2021 – 2023] Návrh Optimálnych Regulátorov pre Priemyselné Mikroprocesorové Platformy (Riešiteľ, schválený)
 3. [2022 – 2022] VESNA HACKATHON (Riešiteľ, neschválený)
 4. [2021 – 2022] Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA (Riešiteľ, schválený)
 5. [2021 – 2022] Redukcia zložitosti explicitného prediktívneho riadenia chemicko-technologických procesov (Zodpovedný riešiteľ, schválený)

Operačné programy

 1. [2024 – 2025] Vývoj softvéru na návrh optimálneho riadenia (Riešiteľ, podaný)
 2. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS