Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 661
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~galcikova
Telefón:
+421 259 325 350
ORCID iD:
0000-0002-2213-6799
WoS ResearcherID:
ABD-3676-2020
Google Scholar:
CfE3LlkAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2023/2024 – Zimný semester

Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2022/2023 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, cvičenie)

2021/2022 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia III (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS