Pracovné zaradenie:
Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 663
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~klauco
Telefón:
+421 259 325 345
Skype:
m.klauco
ORCID iD:
0000-0003-0098-2625
WoS ResearcherID:
G-3973-2015
Google Scholar:
wVXDzr8AAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Zimný semester

Prezentačné zručnosti II (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)

2022/2023 – Letný semester

Riadenie procesov II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2022/2023 – Zimný semester

Prezentačné zručnosti II (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Seminár z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)

2021/2022 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Prezentačné zručnosti II (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, projekt)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2020/2021 – Zimný semester

Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2019/2020 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS