Pracovné zaradenie:
Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 663
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~klauco
Telefón:
+421 259 325 345
Skype:
m.klauco
ORCID iD:
0000-0003-0098-2625
WoS ResearcherID:
G-3973-2015
Google Scholar:
wVXDzr8AAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2023/2024 – Letný semester

Prezentačné zručnosti I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)
Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia (, 0. semester, laboratórne cvičenie)

2023/2024 – Zimný semester

Prezentačné zručnosti II (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)

2022/2023 – Letný semester

Riadenie procesov II (Bakalárske štúdium, 6. semester, prednáška)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2022/2023 – Zimný semester

Prezentačné zručnosti II (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Bakalárske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Seminár z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 1. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)

2021/2022 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2021/2022 – Zimný semester

Prezentačné zručnosti II (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, prednáška)
Programovanie webových aplikácií II (Inžinierske štúdium, 3. semester, cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, projekt)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2020/2021 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, prednáška)

2020/2021 – Zimný semester

Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)

2019/2020 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, prednáška)
Projekt riadenia procesov (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Prediktívne riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Riadenie procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Projektové softvérové systémy (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Letný semester

Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)

2016/2017 – Zimný semester

Optimalizácia (Bakalárske štúdium, 5. semester, laboratórne cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS