Pracovné zaradenie:
Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 663
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~klauco
Telefón:
+421 259 325 345
Skype:
m.klauco
ORCID iD:
0000-0003-0098-2625
WoS ResearcherID:
G-3973-2015
Google Scholar:
wVXDzr8AAAAJ
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2023/2024 (LS)Prediktívne riadenie5.00555.005513
2023/2024 (LS)Prezentačné zručnosti I4.95455.005538
2023/2024 (LS)Teória automatického riadenia II4.88354.984543
2023/2024 (LS)Úvod do riadenia procesov4.81254.9945105
2023/2024 (ZS)Prezentačné zručnosti II5.00555.005514
2023/2024 (ZS)Programovanie webových aplikácií II4.96454.964528
2023/2024 (ZS)Semestrálny projekt I5.00555.005520
2022/2023 (LS)Prediktívne riadenie4.92455.005513
2022/2023 (LS)Riadenie procesov II4.95455.005522
2022/2023 (LS)Úvod do riadenia procesov4.79154.9115129
2022/2023 (ZS)Prezentačné zručnosti II5.00555.00557
2022/2023 (ZS)Programovanie webových aplikácií II4.75354.783540
2022/2023 (ZS)Semestrálny projekt I4.86154.861536
2022/2023 (ZS)Seminár z riadenia procesov5.00555.005516
2021/2022 (LS)Prediktívne riadenie4.92455.005513
2021/2022 (LS)Úvod do riadenia procesov4.55254.954556
2021/2022 (ZS)Prezentačné zručnosti II4.62154.691526
2021/2022 (ZS)Programovanie webových aplikácií II4.58354.834512
2021/2022 (ZS)Semestrálny projekt I4.93354.831554
2021/2022 (ZS)Teória automatického riadenia I4.78354.914545
2020/2021 (LS)Prediktívne riadenie4.81354.974531
2020/2021 (LS)Úvod do riadenia procesov4.87454.944570
2020/2021 (ZS)Optimalizácia procesov a výrob4.68354.783537
2020/2021 (ZS)Semestrálny projekt I4.78355.00559
2019/2020 (LS)Prediktívne riadenie5.00555.00554
2019/2020 (LS)Teória automatického riadenia II3.00153.00152
2019/2020 (LS)Úvod do riadenia procesov4.93454.974529
2019/2020 (ZS)Projekt riadenia procesov5.00555.00551
2019/2020 (ZS)Teória automatického riadenia I4.07054.530570
Spolu4.77054.8905983
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS