Pracovné zaradenie:
Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 663
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~klauco
Telefón:
+421 259 325 345
Skype:
m.klauco
ORCID iD:
0000-0003-0098-2625
WoS ResearcherID:
G-3973-2015
Google Scholar:
wVXDzr8AAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Európske projekty

 1. [2022 – 2026] Human-Centric Driving Interface (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 2. [2024 – 2025] Inteligentné chemické inžinierstvo pre udržateľný rozvoj (Riešiteľ, podaný)
 3. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty APVV

 1. [2024 – 2027] OPTIFLOW: Optimálne riadenie energetických tokov v microgride (Zástupca zodpovedného riešiteľa, podaný)
 2. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 3. [2021 – 2024] Inteligentné technológie pre detekciu, monitoring a elimináciu vybraných toxických látok v odpadovej vode (Koordinátor, podaný)
 4. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 5. [2020 – 2022] Full-Authority Vehicle Control Strategy (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 6. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
 7. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2024 – 2027] Riadenie energeticky náročných chemicko-technologických procesov pomocou strojového učenia (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 2. [2023 – 2026] Ekonomicky efektívne prediktívne riadenie microgridov (Zástupca zodpovedného riešiteľa, schválený)
 3. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ, schválený)
 4. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT, schválený)
 5. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ, schválený)
 6. [2017 – 2020] Energeticky efektívne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 7. [2013 – 2016] Optimálne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

 1. [2017 – 2022] Vnorené optimálne riadenie (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2019 – 2020] Diagnostika srdcových chorôb v reálnom čase pomocou neurónových sietí (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT, schválený)

Štátne programy

 1. [2020 – 2020] Komplexné riadenie mikrogridov dynamickou federalizovanou optimalizáciou (Riešiteľ, schválený)
 2. [2019 – 2019] STU ako líder Digitálnej koalície (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT, schválený)

Operačné programy

 1. [2024 – 2025] Adaptívne riadenie založené na umelej inteligencii pre energeticky náročné chemické procesy: Zlúčenie MPC so strojovým učením (Zodpovedný riešiteľ, podaný)
 2. [2021 – 2023] Získanie značky HR Excellence in Research Award - HRS4R na STU (Riešiteľ, schválený)
 3. [2021 – 2023] Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2) (Koordinátor, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS