Pracovné zaradenie:
Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 663
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~klauco
Telefón:
+421 259 325 345
Skype:
m.klauco
ORCID iD:
0000-0003-0098-2625
WoS ResearcherID:
G-3973-2015
Google Scholar:
wVXDzr8AAAAJ
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Letný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 11:00 Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB663 M. Klaučo
11:00 ‐ 13:00 Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB663 M. Klaučo
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Prezentačné zručnosti I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 291 2 M. Klaučo
13:00 ‐ 14:00 Prediktívne riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422, 522 4, 5 M. Klaučo
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
09:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia II
Týždne: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 422, 522 4, 5 M. Klaučo
12:00 ‐ 14:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pr NB CH15 201, 202, 203, 231, 261, 262, 331 2, 3 M. Klaučo
14:00 ‐ 17:00 Teória automatického riadenia II
Týždne: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 422 4 M. Klaučo

  iCalendar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS