Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kohut
Telefón:
+421 25 9 3 25
ORCID iD:
0000-0003-1051-5916
Google Scholar:
8S_gP0AAAAAJ
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2021/2022 – Zimný semester

Programovanie II (Bakalárske štúdium, 5. semester, cvičenie)
Optimalizácia procesov a výrob (Inžinierske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)
Semestrálny projekt I (Inžinierske štúdium, 1. semester, projekt)

2020/2021 – Letný semester

Programovanie II (Bakalárske štúdium, 6. semester, cvičenie)
Inteligentné riadenie (Inžinierske štúdium, 4. semester, cvičenie)

2020/2021 – Zimný semester

Základy Matlabu (Bakalárske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS