Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kohut
Telefón:
+421 25 9 3 25
ORCID iD:
0000-0003-1051-5916
Google Scholar:
8S_gP0AAAAAJ
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Aktuálne projekty

Akademický rok: 2021/2022

Realizované projekty

Akademický rok: 2020/2021

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS