Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kohut
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0003-1051-5916
WoS ResearcherID:
ABC-9056-2021
Google Scholar:
K8gquvUAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. T. ÁbelováR. KohútK. FedorováM. Kvasnica: Risk-Aware Stochastic Energy Management of Microgrid with Battery Storage and Renewables. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, 2023.   Zenodo
  2. M. KalúzR. KohútD. Dzurková: MPC-Mimicking Neural Network Based on Homomorphic Encryption. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 126–131, 2023.   Zenodo
  3. R. KohútM. Kvasnica: Power Output Reconstruction of Photovoltaic Curtailment. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.   Zenodo
  4. R. KohútE. PavlovičováK. FedorováJ. OravecM. Kvasnica: Real-Time Deep-Learning-Driven Parallel MPC. V 62nd IEEE Conference on Decision and Control, IEEE, Singapore, 2023.   Zenodo
  5. R. KohútM. Kvasnica: Construction of Robust Load Forecasting Models for the Process Industry. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.
  6. K. FedorováR. KohútM. Kvasnica: Streamlining Active Set Method in MPC using Cache Memory. V Preprints of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnLine, Bratislava, Slovakia, č. 6, zv. 54, 2021.
  7. R. KohútL. GalčíkováK. FedorováT. Ábelová – M. Bakošová – M. Kvasnica: Hidden Markov Model-based Warm-start of Active Set Method in Model Predictive Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, 2021.

Diplomová práca

  1. R. Kohút: Rýchle nelineárne prediktívne riadenie. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.

Bakalárska práca

  1. R. Kohút: Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS