Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kohut
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0003-1051-5916
WoS ResearcherID:
ABC-9056-2021
Google Scholar:
K8gquvUAAAAJ
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Zimný semester)

Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
13:00 ‐ 15:00 Základy Matlabu
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 262 2 R. Kohút
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
14:00 ‐ 16:00 Programovanie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 391 5 R. Kohút

  iCalendar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS