Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kohut
Telefón:
+421 25 9 3 25
ORCID iD:
0000-0003-1051-5916
WoS ResearcherID:
ABC-9056-2021
Google Scholar:
8S_gP0AAAAAJ
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

  1. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Riešiteľ)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Riešiteľ)
  2. [2019 – 2022] Laditeľné explicitné regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou (Riešiteľ)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS