Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kohut
Telefón:
+421 25 9 3 25
ORCID iD:
0000-0003-1051-5916
Google Scholar:
8S_gP0AAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. K. FedorováR. KohútM. Kvasnica: Streamlining Active Set Method in MPC using Cache Memory. V Preprints of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnLine, Bratislava, Slovakia, č. 6, zv. 54, 2021.
  2. R. KohútL. GalčíkováK. FedorováT. ÁbelováM. BakošováM. Kvasnica: Hidden Markov Model-based Warm-start of Active Set Method in Model Predictive Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, 2021.

Diplomová práca

  1. R. Kohút: Rýchle nelineárne prediktívne riadenie. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.

Bakalárska práca

  1. R. Kohút: Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS