Pracovné zaradenie:
Pedagogický pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 633
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~kohut
Telefón:
+421 259 325 176
ORCID iD:
0000-0003-1051-5916
WoS ResearcherID:
ABC-9056-2021
Google Scholar:
K8gquvUAAAAJ
Dostupnosť:

Publikácie

Príspevok na konferencii

  1. T. ÁbelováR. KohútK. FedorováM. Kvasnica: Risk-Aware Stochastic Energy Management of Microgrid with Battery Storage and Renewables. V IFAC World Congress 2023, Yokohama, Japan, 2023.   Zenodo
  2. M. KalúzR. KohútD. Dzurková: MPC-Mimicking Neural Network Based on Homomorphic Encryption. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, str. 126–131, 2023.   Zenodo
  3. R. KohútM. Kvasnica: Power Output Reconstruction of Photovoltaic Curtailment. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 2023 24th International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, 81237, Bratislava, Slovakia, 2023.
  4. R. KohútM. Kvasnica: Construction of Robust Load Forecasting Models for the Process Industry. V 2022 Cybernetics & Informatics (K&I), 2022.
  5. K. FedorováR. KohútM. Kvasnica: Streamlining Active Set Method in MPC using Cache Memory. V Preprints of the 7th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, IFAC-PapersOnLine, Bratislava, Slovakia, č. 6, zv. 54, 2021.
  6. R. KohútL. GalčíkováK. FedorováT. Ábelová – M. Bakošová – M. Kvasnica: Hidden Markov Model-based Warm-start of Active Set Method in Model Predictive Control. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control, IEEE, Slovak University of Technology, 2021.

Diplomová práca

  1. R. Kohút: Rýchle nelineárne prediktívne riadenie. Diplomová práca, ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2020.

Bakalárska práca

  1. R. Kohút: Plánovanie a sledovanie trajektórie pre robotické systémy. Bakalárska práca, UIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2018.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS