2022/2023 (Letný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 09:00 Webové technológie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 638 191, 291 2 Ľ. Čirka
08:00 ‐ 10:00 Technické prostriedky automatizácie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 422 4 M. Kalúz
08:00 ‐ 11:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 251 104, 201, 253 1 P. Viceník
09:00 ‐ 11:00 Vedecká práca VII
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr 1 J. Oravec
09:00 ‐ 11:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 003 0 P. Jánoš
09:00 ‐ 11:00 Informatika
Týždne: 7
Lc NB 1132 003 0 N. Krivoňáková
09:00 ‐ 12:00 Webové technológie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 191, 291 2 Ľ. Čirka
10:00 ‐ 12:00 Riadenie procesov II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 247 291 2 J. Holaza
12:00 ‐ 16:00 Projekt riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 641 391 3 J. Oravec, P. Bakaráč
12:00 ‐ 16:00 Skupinový projekt
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 641 291 3 J. Oravec, P. Bakaráč
13:00 ‐ 15:00 Dynamické systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 601 191, 291 2 R. Paulen
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 251 152 1 P. Viceník
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 256 131 1 V. Baláž
14:00 ‐ 16:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB CH 13 001, 002, 003 0 A. Maťašovský
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 103, 141, 153 1 P. Jánoš
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 7
Lc NB 1132 103, 141, 153 1 Z. Ontkovičová
16:00 ‐ 18:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 104, 132, 151, 161, 162, 191 1 Ľ. Čirka
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 102 1 M. Gall
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 7, 8
Lc NB 252 102 1 N. Krivoňáková
16:00 ‐ 18:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 104, 132, 151, 161, 162, 191 1 M. Mojto
 
Utorok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Dynamické systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 247 191, 291 2 R. Fáber
08:00 ‐ 10:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 256 141, 151, 152, 153, 232 1 P. Viceník
08:00 ‐ 10:00 Matematické metódy v environmentálnom inžinierstve
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 616 Z. Takáč
08:00 ‐ 10:00 Riadenie procesov I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB CH 11 291 J. Oravec
08:00 ‐ 10:00 Riadenie procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB CH 11 3 J. Oravec
10:00 ‐ 12:00 Teória automatického riadenia II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 601 422, 522 4 M. Fikar
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 002 0 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II
Týždne: 2
Cv NB 606 002 0 Ľ. Horanská
10:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Pr NB CH 16 101, 204, 231, 232, 233, 241, 251, 252, 253, 261, 262, 263, 264, 291, 203, 202, 102, 103, 104, 131, 132, 141, 151, 152, 153, 161, 162, 191, 201, 352 1 Z. Takáč
10:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 11
Pr NB CH 16 101, 204, 231, 232, 233, 241, 251, 252, 253, 261, 262, 263, 264, 291, 203, 202, 102, 103, 104, 131, 132, 141, 151, 152, 153, 161, 162, 191, 201, 352 1 Ľ. Horanská
13:00 ‐ 15:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 256 161, 162 1 M. Langerová
13:00 ‐ 15:00 Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 638 PhD 1 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Riadenie procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 Erazmus 2, 3 K. Fedorová
13:00 ‐ 15:00 Riadenie procesov II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 3 K. Fedorová
13:00 ‐ 16:00 Teória automatického riadenia II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 422, 522 4 J. Holaza
15:00 ‐ 17:00 Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 104, 132, 151, 161, 162, 191 1 Ľ. Čirka
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 256 131, 132 1 M. Jasem
15:00 ‐ 17:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 Erazmus 2, 3 K. Fedorová
15:00 ‐ 17:00 Riadenie procesov II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 3 K. Fedorová
15:00 ‐ 18:00 Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 PhD 1 J. Oravec
16:00 ‐ 18:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 201, 203, 361 2 M. Furka
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 352 3 M. Horváthová
08:00 ‐ 10:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 616 177 1 Ľ. Horanská
08:00 ‐ 10:00 Logické riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 638 291 2 M. Kalúz
08:00 ‐ 10:00 Riadenie procesov II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 391 3 M. Klaučo
08:00 ‐ 10:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 351 3 L. Galčíková
08:00 ‐ 11:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 256 161, 191 1 T. Visnyai
08:00 ‐ 11:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 162 1 Z. Ontkovičová
09:00 ‐ 11:00 Identifikácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 601 422 4 R. Paulen
10:00 ‐ 11:00 Inteligentné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 522 5 M. Kvasnica
10:00 ‐ 12:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 222 201, 203, 361 2 M. Furka
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 247 341 3 K. Fedorová
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II
Týždne: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 002 0 N. Krivoňáková
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II
Týždne: 1
Cv NB 260 002 0 M. Langerová
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II
Týždne: 2, 3
Cv NB 260 002 0 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 201, 203, 361 2 P. Bakaráč
10:00 ‐ 12:00 Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 252, 291, 342 2 L. Galčíková
10:00 ‐ 12:00 Úvod do riadenia procesov
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pr NB CH 14 2 M. Klaučo
10:00 ‐ 13:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 616 177 1 Ľ. Horanská
11:00 ‐ 13:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 131 1 P. Jánoš
12:00 ‐ 14:00 Informatika
Týždne: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 101 1 N. Krivoňáková
12:00 ‐ 14:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3
Lc NB 252 101 1 M. Gall
12:00 ‐ 15:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 103, 231 1 M. Langerová
13:00 ‐ 15:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 002 0 P. Jánoš
13:00 ‐ 15:00 Identifikácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 247 422 4 M. Mojto
13:00 ‐ 15:00 Internetové a informačné systémy
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 638 151, 152, 201, 241 1, 2 Ľ. Čirka
13:00 ‐ 15:00 Robustné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 641 522 J. Oravec
13:00 ‐ 15:00 Prezentačné zručnosti I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 291, 391 M. Horváthová
14:00 ‐ 16:00 Informatika
Týždne: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 132 1 N. Krivoňáková
14:00 ‐ 16:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3
Lc NB 252 132 1 M. Gall
15:00 ‐ 17:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 104, 203 1 P. Jánoš
15:00 ‐ 17:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 275 102, 103, 191 1 T. Visnyai
15:00 ‐ 17:00 Programovanie I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 191, 291, 391, 436, 456 1 M. Wadinger
15:00 ‐ 17:00 Robustné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 641 522 5 E. Pavlovičová
15:00 ‐ 18:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 153, 202, 204 1 M. Jasem
15:00 ‐ 18:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 290 151, 203 1 V. Baláž
15:00 ‐ 18:00 Technické prostriedky automatizácie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422 4 R. Valo, D. Dzurková
16:00 ‐ 18:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5
Lc NB 252 151, 161, 162 1 M. Gall
17:00 ‐ 19:00 Nástroje technických výpočtov II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 191 1 R. Kohút
 
Štvrtok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
07:00 ‐ 08:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 252 101, 102, 161, 201, 251, 301, 331 1, 2, 3 Z. Ontkovičová
07:00 ‐ 09:00 Operačné systémy II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 291 2 R. Valo
08:00 ‐ 09:00 Aplikovaná štatistika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 101, 102, 161, 201, 251, 301, 331 1, 2, 3 Z. Ontkovičová
08:00 ‐ 10:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 001 0 A. Maťašovský
09:00 ‐ 10:00 Prediktívne riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 522 5 M. Klaučo
09:00 ‐ 11:00 Seminár z matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 260 101, 104, 263 1 T. Visnyai
09:00 ‐ 12:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 256 132, 352 1 Z. Ontkovičová
10:00 ‐ 12:00 Prediktívne riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 693 522 5 K. Kiš
11:00 ‐ 13:00 Logické riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 291 2 R. Valo
13:00 ‐ 15:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 252 001 0 M. Gall
13:00 ‐ 15:00 Informatika
Týždne: 6, 7, 8
Lc NB 252 001 0 N. Krivoňáková
13:00 ‐ 15:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 003 0 A. Maťašovský
13:00 ‐ 15:00 Inteligentné riadenie
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 638 522 5 R. Kohút, M. Wadinger
15:00 ‐ 17:00 Informatika
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 1132 Erasmus 1 M. Gall
15:00 ‐ 17:00 Informatika I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 191 1 J. Holaza
15:00 ‐ 18:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 249 141, 232, 241, 264 1 M. Langerová
15:00 ‐ 18:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 261 101 1 M. Jasem
15:00 ‐ 18:00 Technické prostriedky automatizácie II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 422 4 R. Valo, D. Dzurková
 
Piatok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
08:00 ‐ 10:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 001 0 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Základy matematiky II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB 606 003 0 A. Maťašovský
10:00 ‐ 12:00 Vnorené systémy I
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 639 291 2 D. Dzurková
13:00 ‐ 16:00 Matematika II
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cv NB CH 13 102, 233, 251, 252, 261, 291 1 T. Visnyai
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS