Vedenie ústavu

E-mail
Telefón
+421 259 325 367
+421 918 674 354
Fax
+421 259 325 340
Miestnosť
NB 675
Zástupca riaditeľa ústavu: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
E-mail
Telefón
kl.  296  
Fax
.   
Miestnosť
NB 615
E-mail
Telefón
+421 259 325 334
Fax
+421 252 495 177
Miestnosť
NB 614
Sekretariát ústavu: Katarína Macušková
E-mail
Telefón
+421 259 325 366
Fax
+421 259 325 340
Miestnosť
NB 676

Zamestnanci ústavu

E-mail
Telefón
+421 259 325 349
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 351
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 662
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 353
Pracovné zaradenie
Prodekanka pre pedagogiku
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 664
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 341
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 618
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 336
+421 918 674 308
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 603
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 355
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 666
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 349
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 367
+421 918 674 354
Pracovné zaradenie
Riaditeľ ústavu
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 675
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
335   
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 604
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 351
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
NB 662
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 334
Pracovné zaradenie
Tajomník ústavu
Zástupca vedúceho oddelenia
Tajomník oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 614
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 332
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 630
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 363
Pracovné zaradenie
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 673
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 355
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
NB 666
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 345
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
663
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 344
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 619
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 352
Pracovné zaradenie
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 677
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 366
Pracovné zaradenie
Sekretariát ústavu
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 676
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 149
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 694
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 343
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 652
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 364
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 665
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 730
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 695
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 317
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 629
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
kl.  296  
Pracovné zaradenie
Zástupca riaditeľa ústavu
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 615
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 354
+421 907 113 373
Pracovné zaradenie
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 651
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 349
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 351
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 661
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 362
Pracovné zaradenie
Tajomník oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 674
Oddelenie
OIRP
E-mail
Telefón
335   
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 604
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 336
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 603
Oddelenie
OM
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS