Vedenie ústavu

E-mail
Telefón
+421 259 325 367
+421 918 674 354
Miestnosť
NB 677
Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum: doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
E-mail
Telefón
+421 259 325 345
Miestnosť
NB 663
Zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogiku: doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
E-mail
Telefón
+421 259 325 334
Miestnosť
NB 614
Tajomník ústavu: Ing. Marián Gall, PhD.
E-mail
Telefón
+421 259 325 335
Miestnosť
NB 604
Sekretariát ústavu: Katarína Macušková
E-mail
Telefón
+421 259 325 366
Miestnosť
NB 676

Zamestnanci ústavu

E-mail
Telefón
+421 259 325 356
Pracovné zaradenie
Doktorand
Miestnosť
NB 696
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 351
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
NB 662
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 341
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 618
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 355
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 666
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 356
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB696
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 907 472 759
Pracovné zaradenie
Doktorand
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 176
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 633
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 367
+421 918 674 354
Pracovné zaradenie
Riaditeľ ústavu
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 677
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 351
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 662
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 350
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 661
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 335
Pracovné zaradenie
Tajomník ústavu
Tajomník oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 604
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 354
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 664
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 334
Pracovné zaradenie
Zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogiku
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 614
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 350
Pracovné zaradenie
Tajomník oddelenia
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 661
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 332
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 630
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 355
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 666
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 176
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 633
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 345
Pracovné zaradenie
Zástupca riaditeľa ústavu pre vedu a výskum
Vedúci oddelenia
Vedecko-výskumný pracovník
Miestnosť
NB 663
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 176
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 633
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 352
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 652
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 338
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 602
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 366
Pracovné zaradenie
Sekretariát ústavu
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB 676
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 317
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 629
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 149
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 694
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 343
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 652
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 349
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 342
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 628
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 364
+421 918 674 294
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 665
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 730
Pracovné zaradenie
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 695
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 356
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 696
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 363
Pracovné zaradenie
Technicko-hospodársky pracovník
Miestnosť
NB C673
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 918 674 296
+421 259 325 296
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 615
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 349
Pracovné zaradenie
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Miestnosť
NB 647
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 354
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 651
Oddelenie
OIaRP
E-mail
Telefón
+421 259 325 335
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 604
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 336
Pracovné zaradenie
Pedagogický pracovník
Miestnosť
NB 603
Oddelenie
OM
E-mail
Telefón
+421 259 325 362
Pracovné zaradenie
Doktorand
Miestnosť
NB 674
Oddelenie
OIaRP
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS