Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Skype:
radopaulen
ORCID iD:
0000-0002-1599-2634
WoS ResearcherID:
AAF-1290-2020
Google Scholar:
JBx2SewAAAAJ
Vedecká činnosť:
Skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavnými výskumnými témami sú:
  • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
  • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Pedagogická činnosť

2020/2021 – Zimný semester

Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia (, 0. semester, laboratórne cvičenie)

2019/2020 – Zimný semester

Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, prednáška)
Vybrané kapitoly z teórie automatického riadenia (, 0. semester, laboratórne cvičenie)

2018/2019 – Zimný semester

Operačné systémy (Bakalárske štúdium, 3. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Letný semester

Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, prednáška)
Úvod do riadenia procesov (Bakalárske štúdium, 4. semester, laboratórne cvičenie)
Teória automatického riadenia II (Inžinierske štúdium, 2. semester, laboratórne cvičenie)

2017/2018 – Zimný semester

Teória automatického riadenia I (Inžinierske štúdium, 1. semester, laboratórne cvičenie)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS