Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Skype:
radopaulen
ORCID iD:
0000-0002-1599-2634
WoS ResearcherID:
L-7817-2016
Google Scholar:
JBx2SewAAAAJ
Vedecká činnosť:
Výskumná skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavnými výskumnými témami sú:
  • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
  • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Ankety

Otázka č. 1: Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva. (0 - min, 5 - max)
Otázka č. 2: Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga. (0 - min, 5 - max)

Ak. rok (Semester)PredmetOtázka č. 1Otázka č. 2Počet odpovedí
PriemerMinMaxPriemerMinMax
2023/2024 (LS)Dynamické systémy4.98454.984566
2023/2024 (LS)Identifikácia4.73454.734556
2023/2024 (ZS)Modelovanie v procesnom priemysle4.90454.944571
2023/2024 (ZS)Počítačová simulácia4.96454.984553
2022/2023 (LS)Dynamické systémy4.83154.913554
2022/2023 (LS)Identifikácia4.86354.884551
2022/2023 (ZS)Modelovanie v procesnom priemysle4.92454.954561
2022/2023 (ZS)Seminár z riadenia procesov5.00555.005516
2021/2022 (LS)Dynamické systémy5.00555.005551
2021/2022 (LS)Identifikácia5.00555.005531
2021/2022 (ZS)Počítačová simulácia4.85355.005552
2020/2021 (LS)Identifikácia4.93455.005530
2020/2021 (ZS)Teória automatického riadenia I4.52254.964523
Spolu4.89154.9435615
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS