Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Skype:
radopaulen
ORCID iD:
0000-0002-1599-2634
WoS ResearcherID:
AAF-1290-2020
Google Scholar:
JBx2SewAAAAJ
Vedecká činnosť:
Skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavnými výskumnými témami sú:
 • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
 • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Pracovný kalendár

Skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.

Výskumné témy

 • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
 • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Prezentácie

Všetky prezentačné slajdy z minulých konferencií sú dostupné ako prílohy zodpovedajúcich príspevkov tu.

Videoprezentácie z virtuálnych konferencií:

 • 16th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes ADCHEM 2021
  • Set-membership Estimation using Ellipsoidal Ensembles (spolupráca so ShanghaiTech University) Video Publikácia
 • 31st European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE 31)
  • Data-based Industrial Soft-sensor Design via Optimal Subset Selection (spolupráca so Slovnaft a.s.) Video Publikácia
 • 23rd International Conference on Process Control 2021 (PC 21)
  • Data Treatment of Industrial Measurements: From Online to Inferential Sensors (spolupráca so Slovnaft a.s.) Video
 • 21st IFAC World Congress 2020
  • Nested Sampling Approach to Set-membership Estimation (spolupráca s Imperial College London) Video Publikácia
  • Set-Based State Estimation: A Polytopic Approach (spolupráca so ShanghaiTech University) Video Publikácia 
  • Dual multi-stage NMPC using sigma point principles (spolupráca s TU Dortmund) Video Publikácia
  • Experimental Real Time Optimization of a Continuous Membrane Separation Plant (spolupráca s TU Dortmund) Video Publikácia
 • 30th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE 30)
  • Advanced Process Control of an Industrial Depropanizer Column using Data-based Inferential Sensors (spolupráca so Slovnaft a.s.) Video Publikácia
  • Nested Sampling Strategy for Bayesian Design Space Characterization (spolupráca s Imperial College London) Video Publikácia
 • 2020 European Control Conference
  • Adaptive multi-stage NMPC using sigma point principles (spolupráca s TU Dortmund) Video Publikácia

Tím

Aktívni členovia:

Bývalí členovia:

Spolupráca

 • Prof. Benoit Chachuat, Imperial College London, United Kingdom – garantovaný odhad
 • Prof. Sebastian Engell, TU Dortmund University, Germany – optimalizujúce riadenie založené na modeli
 • Prof. Boris Houska, Dr. Mario Eduardo Villanueva, ShanghaiTech University, China – množinové odhadovanie a riadenie
 • Prof. Zoltan Kovacs, Corvinus University Budapest, Hungary – riadenie membránových procesov
 • Prof. M.A. Latifi, ENSIC, University of Lorraine, France – riadenie polymerizačnýchreaktorov
 • Prof. Sergio Lucia, TU Berlin, Germany – pokročilé odhadovanie a riadenie

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS