Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Fax:
+421 259 325 340
Skype:
radopaulen
Vedecká činnosť:
Skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavné výskumné témy zahŕňajú:
 • garantovaný a štatistický odhad parametrov
 • dynamickú optimalizáciu, globálnu optimalizáciu, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.

Výskumné témy

 • garantovaný a štatistický odhad parametrov
 • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie

Projekty

Prezentácie
Všetky prezentačné slajdy z minulých konferencií sú dostupné ako prílohy zodpovedajúcich príspevkov tu.

Tím

 • M.Sc. Carlos Eduardo Valero (garantovaný odhad stavu a množinové riadenie)
 • Ing. Martin Mojto (parametrický odhad a riadenie destilačnej kolóny)
 • Bc. Matej Kintler (parametrický odhad a modelovanie s použitím dát)
 • Alexandra Žabková (modelovanie a riadenie membránových procesov)

Spolupráca

 • Prof. Benoit Chachuat, Imperial College London, United Kingdom – garantovaný odhad
 • Prof. Sebastian Engell, M.Sc. Sakthi Thangavel, M.Sc. Anwesh Reddy Gottu Mukkula, TU Dortmund University, Germany – optimalizujúce riadenie založené na modeli
 • Prof. Boris Houska, Dr. Mario Eduardo Villanueva, ShanghaiTech University, China – množinové odhadovanie a riadenie
 • Prof. Zoltan Kovacs, Corvinus University Budapest, Hungary – riadenie membránových procesov
 • Prof. M.A. Latifi, ENSIC, University of Lorraine, France – riadenie polymerizačnýchreaktorov
 • Prof. Sergio Lucia, TU Berlin, Germany – pokročilé odhadovanie a riadenie

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS