Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Skype:
radopaulen
ORCID iD:
0000-0002-1599-2634
WoS ResearcherID:
AAF-1290-2020
Google Scholar:
JBx2SewAAAAJ
Vedecká činnosť:
Skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavnými výskumnými témami sú:
  • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
  • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Semestrálne projekty

Aktuálne projekty

Akademický rok: 2020/2021

Realizované projekty

Akademický rok: 2019/2020

Akademický rok: 2018/2019

Akademický rok: 2017/2018

Akademický rok: 2011/2012

Akademický rok: 2010/2011

Akademický rok: 2009/2010

Akademický rok: 2008/2009

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS