Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Skype:
radopaulen
ORCID iD:
0000-0002-1599-2634
WoS ResearcherID:
L-7817-2016
Google Scholar:
JBx2SewAAAAJ
Vedecká činnosť:
Výskumná skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavnými výskumnými témami sú:
 • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
 • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Životopis

Pracovné pozície

 • 2017 - súčasnosť FCHPT STU v Bratislave, docent
 • 2012 - 2017 Technische Universität Dortmund, post-doktorand
 • 2008 - 2012 FCHPT STU v Bratislave, pedagogický pracovník

Vzdelanie

 • 2008 - 2012 FCHPT STU v Bratislave, doktorandské štúdium (ukončené s vyznamenaním)
 • 2006 - 2008 FCHPT STU v Bratislave, inžinierske štúdium (ukončené s vyznamenaním)
 • 2003 - 2006 FCHPT STU v Bratislave, bakalárske štúdium (ukončené s vyznamenaním)

Výskumné pobyty

 • [jan 2019 – jun 2019] Oddelenie Chemického inžinierstva, Imperial College London, Spojené kráľovstvo (H2020 MSCA-IF GuEst)
 • [mar 2012 – aug 2012] Oddelenie Chemického inžinierstva, Imperial College London, Spojené kráľovstvo (Národný štipendijný program SR)
 • [sep 2011 – feb 2012] Laboratoire Réactions et Génie des Procédés CNRS-ENSIC (ENSIC), University of Lorraine, Francúzsko (Štipendium francúzskej vlády)
 • [máj 2010 – jún 2010] Oddelenie chemického inžinierstva, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Nórsko
 • [sep 2008 – nov 2008] ENSIC, University of Lorraine, Francúzsko
 • [nov 2007 – apr 2008] ENSIC, University of Lorraine, Francúzsko (ERASMUS)

Ocenenia

 • 2020 Cena za najlepší článok za roky v 2018-2020 v časopise Journal of Process Control
 • 2018 Držiteľ Marie Curie Sklodowska Actions - Individual Felowship
 • 2017 Vedec roka STU v kategórii mladý vedecký pracovník
 • 2012 vyznamenie za vynikajúce študijné výsledky počas doktorandského štúdia
 • 2011 Cena za vynikajúcu posterovú prezentáciu na konferencií PERMEA 2011
 • 2008 Cena Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu
 • 2008 vyznamenie za vynikajúce študijné výsledky počas inžinierskeho štúdia
 • 2006 vyznamenie za vynikajúce študijné výsledky počas bakalárskeho štúdia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS