Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Skype:
radopaulen
ORCID iD:
0000-0002-1599-2634
WoS ResearcherID:
L-7817-2016
Google Scholar:
JBx2SewAAAAJ
Vedecká činnosť:
Výskumná skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavnými výskumnými témami sú:
 • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
 • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Projekty

 1. [ – ] (Riešiteľ, )

Európske projekty

 1. [2024 – 2025] Inteligentné chemické inžinierstvo pre udržateľný rozvoj (Riešiteľ, podaný)
 2. [2022 – 2025] Podpora príležitostí k slovenskej excelentnosti v pokročilom riadení pre inteligentný priemysel (Zástupca zodpovedného riešiteľa, schválený)
 3. [2020 – 2023] KA107 - Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (STU - Thajsko) (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT, schválený)
 4. [2021 – 2021] Spoľahlivé modelovanie, odhad a riadenie pre priemysel budúcnosti pomocou množinových nástrojov (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 5. [2021 – 2021] Spoľahlivé prediktívne riadenie využívajúce prevádzkové dáta s real-time aplikáciami (Koordinátor, schválený)
 6. [2018 – 2020] Nové smery v garantovanom odhade parametrov nelineárnych dynamických systémov a ich aplikácie v problémoch chemických technológií (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 7. [2020 – 2020] KA107 - Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (STU - Čína) (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT, podaný)
 8. [2020 – 2020] Spoľahlivé modelovanie, odhad, riadenie pomocou množinových nástrojov pre priemysel budúcnosti (Zodpovedný riešiteľ, podaný)

Výskumné projekty APVV

 1. [2022 – 2025] Vývoj softvérových senzorov pre pokročilé monitorovanie v priemyselnej biotechnologii a v biomedicíne (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 2. [2022 – 2025] Dátovo orientované procesné riadenie (Zástupca zodpovedného riešiteľa, schválený)
 3. [2021 – 2024] Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie (Zástupca zodpovedného riešiteľa, schválený)
 4. [2016 – 2020] Optimálne riadenie pre procesný priemysel (Riešiteľ, schválený)
 5. [2012 – 2015] Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia (Riešiteľ, schválený)
 6. [2008 – 2010] Algoritmy pre optimálne riadenie procesov prestupu tepla a látky s hybridnou dynamikou (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty VEGA

 1. [2022 – 2025] Metódy riadenia pre nízkouhlíkovú automatizáciu procesov (Zástupca zodpovedného riešiteľa, schválený)
 2. [2021 – 2024] Efektívne riadenie priemyselných prevádzok s použitím dát (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 3. [2017 – 2020] Energeticky efektívne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 4. [2013 – 2016] Optimálne procesné riadenie (Riešiteľ, schválený)
 5. [2009 – 2011] Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov (Riešiteľ, schválený)

Kooperácie

 1. [2023 – 2025] Fr-Sk kooperácia: Pokročilé modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov (Riešiteľ, schválený)
 2. [2022 – 2023] SK-SRB kooperácia: Spoľahlivý odhad a riadenie dynamických systémov (Zodpovedný riešiteľ, neschválený)
 3. [2020 – 2022] Fr-Sk kooperácia: Optimálny návrh a riadenie procesov (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 4. [2021 – 2021] Establishing Collaboration for Innovations in Automatic Control in the Visegrad region (Zodpovedný riešiteľ za FCHPT, neschválený)
 5. [2021 – 2021] Establishing Collaboration for Innovations in Automatic Control in the Visegrad region (Koordinátor, neschválený)
 6. [2020 – 2020] Pokročilý návrh inferenčných senzorov pre priemyselné destilačné kolóny (Zodpovedný riešiteľ, podaný)
 7. [2018 – 2019] CN-SK kooperácia: Verifikované odhadovanie a riadenie chemických procesov (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 8. [2018 – 2019] DE-SK kooperácia: Spoľahlivé a v reálnom čase aplikovateľné odhad a riadenie chemických prevádzok (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 9. [2012 – 2013] Fr-Sk kooperácia: Dynamická a globálna optimalizácia procesov (Riešiteľ, schválený)
 10. [2010 – 2011] Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení (Riešiteľ, schválený)
 11. [2008 – 2009] Fr-Sk kooperácia: Dynamická a globálna optimalizácia procesov (Riešiteľ, schválený)

Ostatné projekty

 1. [2021 – 2021] Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji (Zodpovedný riešiteľ, schválený)
 2. [2020 – 2020] Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu a riadenie procesov (Koordinátor, neschválený)

Štátne programy

 1. [2019 – 2019] STU ako líder Digitálnej koalície (Riešiteľ, schválený)

Operačné programy

 1. [2024 – 2025] Vývoj spoľahlivých a vysvetliteľných modelov pre priemyselný monitoring, optimalizáciu a riadenie (Zodpovedný riešiteľ, podaný)
 2. [2024 – 2025] Towards Reliable Modeling, Estimation, and Control for Future Process Industry via Set-based Tools (Riešiteľ, podaný)
 3. [2023 – 2025] FrontSeat - Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa (Riešiteľ, podaný)

Európske sociálne fondy

 1. [2007 – 2008] Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR (Riešiteľ, schválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS