Pracovné zaradenie:
Zástupca vedúceho oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 695
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~paulen
Telefón:
+421 259 325 730
Skype:
radopaulen
ORCID iD:
0000-0002-1599-2634
WoS ResearcherID:
L-7817-2016
Google Scholar:
JBx2SewAAAAJ
Vedecká činnosť:
Skupina doc. Paulena sa zameriava na výskum v oblasti odhadu a optimálneho riadenia nelineárnych dynamických systémov s dôrazom na aplikácie v chemickom a biochemickom priemysle.
Hlavnými výskumnými témami sú:
  • garantovaná a štatistická identifikácia systémov a odhad parametrov a stavov
  • dynamická optimalizácia, globálna optimalizácia, prediktívne riadenie
Dostupnosť:

Rozvrh hodín (2023/2024 – Zimný semester)

Pondelok
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
10:00 ‐ 12:00 Modelovanie v procesnom priemysle
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 601 422 4 R. Paulen
 
Streda
Hodina Názov predmetu Typ Miestnosť Krúžok Ročník Vyučujúci
13:00 ‐ 14:00 Počítačová simulácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pr NB 693 291 2, 3 R. Paulen
14:00 ‐ 15:00 Počítačová simulácia
Týždne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lc NB 693 291 2, 3 R. Paulen

  iCalendar

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS