Špeciálne jazykové prostriedky počítačov - SJPP

MATLAB a Simulink

Predkladaný výukový text neprešiel jazykovou úpravou, a preto sa ospravedlňujem za prípadné chyby. Akékoľvek pripomienky, otázky a námety k vylepšeniu zasielajte e-mailom na adresu lubos.cirka[at]stuba.sk.

Zoznam literatúry použitej pri tvorbe výukového textu:

Prvých dvanásť kapitol je venovaných MATLABu. Zvyšné kapitoly sa zaoberajú Simulinkom.

Formát knihy

top